Optoelectronics

Technický odbor tvorený kombináciou optiky a elektroniky.